Zakładanie ogrodów

Zakładanie ogrodów

Urządzanie terenów zieleni, czyli zakładanie ogrodów to główna działalność naszej firmy. Realizujemy przedsięwzięcia zarówno na podstawie własnych projektów, jak i wykonanych w innych pracowniach. Zdarzają się również realizacje powstające na podstawie spontanicznych wytycznych Inwestora.
Wśród naszych usług znajduje się m. in. budowa nawierzchni dróg, mała architektura ogrodowa, baseny ozdobne i oczka wodne (z różnych materiałów). Przesadzamy duże drzewa i krzewy, instalujemy systemy nawadniające i oświetlenie. Do realizacji ogrodów wykorzystujemy materiał roślinny wysokiej jakości, pochodzący głownie z polskich, najlepszych gospodarstw szkółkarskich. Siejemy łąki kwietne i trawniki. Często układamy trawniki z gotowej darni. Słowem – jesteśmy w stanie wykonać każdy, nawet najbardziej skomplikowany i złożony ogród.
Przed rozpoczęciem prac, na podstawie projektu, sporządzany jest szczegółowy kosztorys wstępny, zawierający wszelkie przewidywane koszty, związane z budową ogrodu. Po akceptacji oferty podpisywana jest między stronami umowa, która rozpoczyna zakładanie ogrodów.

All rights reserved ©2022 - Horti.csd.pl