Projektowanie ogrodów

Projektowanie ogrodów

Naszą kluczową działalnością jest projektowanie ogrodów.
W naszej firmie zajmują się tym wykwalifikowani architekci krajobrazu.
Proces projektowania zwykle rozpoczynamy od rozmowy ze zleceniodawcą, w celu określenia jego potrzeb i zapatrywań dotyczących zagospodarowania danej powierzchni.
Po wykonaniu inwentaryzacji, zostaje sporządzony, w jednym lub kilku wariantach, projekt koncepcyjny.
Po uwzględnieniu uwag klienta daje on ostateczną koncepcję, na podstawie której powstaje dokumentacja techniczna. Zawiera ona odrębne opracowania projektów branżowych, a najczęściej sporządzane to: projekt dróg, placów i ukształtowania terenu, instalacji elektrycznej, instalacji nawadniającej, szaty roślinnej i projekty małej architektury ogrodowej.

All rights reserved ©2022 - Horti.csd.pl