Pielęgnacja i wycinanie drzew

Pielęgnacja i wycinka drzew

Nasze usługi to nie tylko pielęgnacja ogrodów, lecz także  pielęgnacja i wycinka drzew. Specjalnością firmy są prace na terenach objętych ochroną konserwatorską.
Pielęgnacja drzew rosnących na terenach zabytkowych wymaga specjalnych uprawnień, które posiadają nasi pracownicy.
Wycinka drzew obejmuje drzewa zagrażające bezpieczeństwu.
Wykonujemy cięcia techniczne na drzewach usytuowanych kolizyjnie względem istniejących lub projektowanych urządzeń, budynków lub budowli.
Stosujemy cięcia korygujące oraz formujące na nowo posadzonych drzewach, co ma szczególne znaczenie przy drzewach owocowych.

All rights reserved ©2022 - Horti.csd.pl