Archiwa kategorii: Oferta

Projektowanie ogrodów

Projektowanie ogrodów

Naszą kluczową działalnością jest projektowanie ogrodów.
W naszej firmie zajmują się tym wykwalifikowani architekci krajobrazu.
Proces projektowania zwykle rozpoczynamy od rozmowy ze zleceniodawcą, w celu określenia jego potrzeb i zapatrywań dotyczących zagospodarowania danej powierzchni.
Po wykonaniu inwentaryzacji, zostaje sporządzony, w jednym lub kilku wariantach, projekt koncepcyjny.
Po uwzględnieniu uwag klienta daje on ostateczną koncepcję, na podstawie której powstaje dokumentacja techniczna. Zawiera ona odrębne opracowania projektów branżowych, a najczęściej sporządzane to: projekt dróg, placów i ukształtowania terenu, instalacji elektrycznej, instalacji nawadniającej, szaty roślinnej i projekty małej architektury ogrodowej.

Pielęgnacja i wycinanie drzew

Pielęgnacja i wycinka drzew

Nasze usługi to nie tylko pielęgnacja ogrodów, lecz także  pielęgnacja i wycinka drzew. Specjalnością firmy są prace na terenach objętych ochroną konserwatorską.
Pielęgnacja drzew rosnących na terenach zabytkowych wymaga specjalnych uprawnień, które posiadają nasi pracownicy.
Wycinka drzew obejmuje drzewa zagrażające bezpieczeństwu.
Wykonujemy cięcia techniczne na drzewach usytuowanych kolizyjnie względem istniejących lub projektowanych urządzeń, budynków lub budowli.
Stosujemy cięcia korygujące oraz formujące na nowo posadzonych drzewach, co ma szczególne znaczenie przy drzewach owocowych.

Pielęgnacja ogrodów

Pielęgnacja ogrodów

Zakładanie ogrodów jest przyjemną, lecz także pracochłonną pracą – często nie zdajemy sobie sprawy, że kluczem do posiadania pięknego ogrodu, jest jego intensywna pielęgnacja. Pielęgnacja ogrodów wiąże się często z niebagatelnymi kosztami, dlatego też, już na etapie projektowania sugerujemy naszym klientom, żeby zastanowili się, czy sami podołają konserwacji ogrodu, czy też zamierzają zlecić te prace ogrodnikowi. Na życzenie Klientów przygotowujemy szacunkowy kosztorys rocznej pielęgnacji założenia. Prawidłowa pielęgnacja ogrodów wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie. Nawet jeśli nasi Klienci nie powierzą nam tego zadania, mogą liczyć na nasze rady i pomoc.
Jesienią zabezpieczamy rośliny na okres spoczynku, a wiosną dobieramy najwłaściwsze dla danej grupy roślin nawozy.
Pomagamy w walce ze szkodnikami i chorobami roślin, rozpoznając je i zalecając odpowiednie preparaty.
Dysponujemy doświadczonymi pracownikami i posiadamy profesjonalny sprzęt umożliwiający nam prowadzenie prac w niewielkich ogrodach prywatnych jak również w wielohektarowych parkach, czy terenach zieleni osiedlowej. Zakładanie ogrodów, nawadnianie, sadzenie dużych drzew i inne prace ogrodowe nie mają przed nami żadnych tajemnic.

Zakładanie ogrodów

Zakładanie ogrodów

Urządzanie terenów zieleni, czyli zakładanie ogrodów to główna działalność naszej firmy. Realizujemy przedsięwzięcia zarówno na podstawie własnych projektów, jak i wykonanych w innych pracowniach. Zdarzają się również realizacje powstające na podstawie spontanicznych wytycznych Inwestora.
Wśród naszych usług znajduje się m. in. budowa nawierzchni dróg, mała architektura ogrodowa, baseny ozdobne i oczka wodne (z różnych materiałów). Przesadzamy duże drzewa i krzewy, instalujemy systemy nawadniające i oświetlenie. Do realizacji ogrodów wykorzystujemy materiał roślinny wysokiej jakości, pochodzący głownie z polskich, najlepszych gospodarstw szkółkarskich. Siejemy łąki kwietne i trawniki. Często układamy trawniki z gotowej darni. Słowem – jesteśmy w stanie wykonać każdy, nawet najbardziej skomplikowany i złożony ogród.
Przed rozpoczęciem prac, na podstawie projektu, sporządzany jest szczegółowy kosztorys wstępny, zawierający wszelkie przewidywane koszty, związane z budową ogrodu. Po akceptacji oferty podpisywana jest między stronami umowa, która rozpoczyna zakładanie ogrodów.