Projektowanie ogrodów

Projektowanie ogrodów

Naszą kluczową działalnością jest projektowanie ogrodów.
W naszej firmie zajmują się tym wykwalifikowani architekci krajobrazu.
Proces projektowania zwykle rozpoczynamy od rozmowy ze zleceniodawcą, w celu określenia jego potrzeb i zapatrywań dotyczących zagospodarowania danej powierzchni.
Po wykonaniu inwentaryzacji, zostaje sporządzony, w jednym lub kilku wariantach, projekt koncepcyjny.
Po uwzględnieniu uwag klienta daje on ostateczną koncepcję, na podstawie której powstaje dokumentacja techniczna. Zawiera ona odrębne opracowania projektów branżowych, a najczęściej sporządzane to: projekt dróg, placów i ukształtowania terenu, instalacji elektrycznej, instalacji nawadniającej, szaty roślinnej i projekty małej architektury ogrodowej.

Nawadnianie

Nawadnianie

Projektowanie, instalacja oraz serwis systemów automatycznego nawadniania (oraz pozostałe działania, które wpływają na nawadnianie terenów zielonych)  są ostatnio najprężniej rozwijającą się działalnością naszej firmy. Szeroko pojęta pielęgnacja ogrodów praktycznie nie może funkcjonować bez odpowiednio dobranego i zainstalowanego systemu nawadniającego. W 2006 roku została utworzona siostrzana firma Hydro Horti, czerpiąca z doświadczeń zdobytych przez Horti. Hydro Horti zajmuje się wyłącznie automatycznymi systemami nawadniania. Wykonanie dobrze działającego systemu nawadniającego, wymaga dokładnego przeanalizowania zapotrzebowania ogrodu na wodę oraz prawidłowo wykonanego projektu. Przy odpowiednim dobraniu parametrów zraszaczy oraz możliwości źródła wody można osiągnąć idealnie podlany ogród. Każde zadanie jest traktowane indywidualnie. Szeroki wachlarz proponowanych przez nas zraszaczy pozwala na prawidłowe nawadnianie zarówno małego ogródka, jak i dużego parku.

Najbardziej powszechnym i znanym elementem systemu są tzw. zraszacze wynurzalne. Obudowa zakopana tuż pod powierzchnią ziemi pozwala na chowanie się głowicy zraszającej po zakończeniu jej pracy. Dzięki temu kosząc trawniki nie uszkadzamy zraszaczy. Różnorodność typów zraszaczy, ich wielkość i kąt nawadniania tworzą nieograniczone możliwości w urządzanie terenów zieleni. Jesteśmy w stanie podlać każdy trawnik, niezależnie od jego kształtu i wielkości.

Kolejnym niezbędnym elementem systemu są tzw. linie kroplujące. Stosowane są do podlewania rabat. Tajemnicą linii są zatopienie w niej kroplowniki, dzięki którym woda dostarczana jest do roślin równomiernie i w ilości założonej przez projektanta. Spotykamy się z dwoma typami linii – z kompensacją i bez. Pierwsza może być stosowana do montażu w dłuższych ciągach – do 200 metrów, zapewniając jednakowy wypływ wody z każdego otworu, druga zalecana jest do podlewania kilku metrowych ciągów. Czas i ilość wody jest programowana w sterowniku , który zawiaduje całym systemem. Jego zadaniem jest włączenie i wyłączenie kolejnych sekcji całego systemu. Po zaprogramowaniu sterownik taki odpowiada za: długość nawadniania, dni nawadniania, starty nawadniania, intensywność opadu wody.
Bardziej rozbudowane systemy mogą również dozować potrzebne nawozy. Nasz sterownik może współpracować z czujnikiem deszczu lub kompletną stacją pogodową. Zadaniem czujnika deszczu jest wyłączenie nawadniania w momencie opadów deszczu oraz ponowne uruchomienie systemu po odparowaniu wody deszczowej. Nasz sterownik o odpowiedniej godzinie (bez ingerencji człowieka) sam uruchomi cały system, a jeżeli istnieje potrzeba sam odpowiednio wcześniej włączy pompę wodną zasilającą system. Prawidłowo działający system oszczędza mnóstwo czasu, który musielibyśmy przeznaczyć na podlewanie roślin. Podczas urlopu nie musimy martwić się w jakiej kondycji, po powrocie zastaniemy nasz ogród. Automatyczne podlewanie (nawadnianie) minimalizuje straty wody. Firma Hydro Horti, w ramach serwisu przygotowuje systemy do sezonu zimowego i ponownie uruchamia je wiosną. Na wszystkie wykonane przez naszą firmę systemy automatycznego nawadniania udzielamy dwuletniej gwarancji. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykonaniem automatycznego nawadniania w swoim ogrodzie, prosimy o kontakt.

Pielęgnacja i wycinanie drzew

Pielęgnacja i wycinka drzew

Nasze usługi to nie tylko pielęgnacja ogrodów, lecz także  pielęgnacja i wycinka drzew. Specjalnością firmy są prace na terenach objętych ochroną konserwatorską.
Pielęgnacja drzew rosnących na terenach zabytkowych wymaga specjalnych uprawnień, które posiadają nasi pracownicy.
Wycinka drzew obejmuje drzewa zagrażające bezpieczeństwu.
Wykonujemy cięcia techniczne na drzewach usytuowanych kolizyjnie względem istniejących lub projektowanych urządzeń, budynków lub budowli.
Stosujemy cięcia korygujące oraz formujące na nowo posadzonych drzewach, co ma szczególne znaczenie przy drzewach owocowych.

Pielęgnacja ogrodów

Pielęgnacja ogrodów

Zakładanie ogrodów jest przyjemną, lecz także pracochłonną pracą – często nie zdajemy sobie sprawy, że kluczem do posiadania pięknego ogrodu, jest jego intensywna pielęgnacja. Pielęgnacja ogrodów wiąże się często z niebagatelnymi kosztami, dlatego też, już na etapie projektowania sugerujemy naszym klientom, żeby zastanowili się, czy sami podołają konserwacji ogrodu, czy też zamierzają zlecić te prace ogrodnikowi. Na życzenie Klientów przygotowujemy szacunkowy kosztorys rocznej pielęgnacji założenia. Prawidłowa pielęgnacja ogrodów wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie. Nawet jeśli nasi Klienci nie powierzą nam tego zadania, mogą liczyć na nasze rady i pomoc.
Jesienią zabezpieczamy rośliny na okres spoczynku, a wiosną dobieramy najwłaściwsze dla danej grupy roślin nawozy.
Pomagamy w walce ze szkodnikami i chorobami roślin, rozpoznając je i zalecając odpowiednie preparaty.
Dysponujemy doświadczonymi pracownikami i posiadamy profesjonalny sprzęt umożliwiający nam prowadzenie prac w niewielkich ogrodach prywatnych jak również w wielohektarowych parkach, czy terenach zieleni osiedlowej. Zakładanie ogrodów, nawadnianie, sadzenie dużych drzew i inne prace ogrodowe nie mają przed nami żadnych tajemnic.

Zakładanie ogrodów

Zakładanie ogrodów

Urządzanie terenów zieleni, czyli zakładanie ogrodów to główna działalność naszej firmy. Realizujemy przedsięwzięcia zarówno na podstawie własnych projektów, jak i wykonanych w innych pracowniach. Zdarzają się również realizacje powstające na podstawie spontanicznych wytycznych Inwestora.
Wśród naszych usług znajduje się m. in. budowa nawierzchni dróg, mała architektura ogrodowa, baseny ozdobne i oczka wodne (z różnych materiałów). Przesadzamy duże drzewa i krzewy, instalujemy systemy nawadniające i oświetlenie. Do realizacji ogrodów wykorzystujemy materiał roślinny wysokiej jakości, pochodzący głownie z polskich, najlepszych gospodarstw szkółkarskich. Siejemy łąki kwietne i trawniki. Często układamy trawniki z gotowej darni. Słowem – jesteśmy w stanie wykonać każdy, nawet najbardziej skomplikowany i złożony ogród.
Przed rozpoczęciem prac, na podstawie projektu, sporządzany jest szczegółowy kosztorys wstępny, zawierający wszelkie przewidywane koszty, związane z budową ogrodu. Po akceptacji oferty podpisywana jest między stronami umowa, która rozpoczyna zakładanie ogrodów.